• Świadczenia medyczne są udzielane w obecności przedstawiciela ustawowego (rodzic lub opiekun prawny dziecka).
  • Świadczenia mogą być udzielane w obecności opiekuna faktycznego, wskazanego przez przedstawiciela ustawowego w pisemnym oświadczeniu złożonym wcześniej w oddziale.
  • Oświadczenia są podpisywane w obecności pracownika recepcji, sekretariatu medycznego lub pracownika medycznego.

Kontakt

z NZOZ Centrum Medyczne Vital Przychodnia Zdrowia


NZOZ Centrum Medyczne Vital
ul.Kwatery Głównej 46 lok. U1
04-294 Warszawa


Godziny pracy Centrum Medycznego Vital:
Zapraszamy
od poniedziałku do piątku
od godziny 8:00 do 18:00


Dojazd:
Warszawa, Grochów
Autobusy: 188, 202
przystanek "Podolska"

Tramwaje: 3, 9, 24
przystanek "Kwatery Głównej"


Rejestracja:
Poniedziałek - Piątek: 8:00 - 18:00

Punkt pobrań:
Poniedziałek - Piątek: 8:00 - 11:00